Min Svømmebog

Alle elever på børneholdene i Svømmeskolen får udleveret  "min svømmebog" ved indmeldelse i Svømmeskolen.

Bogen er inddelt i holdtyper, og skal sikre og synliggøre at alle elever udvikler sig og opnår færdigheder i de mål der er sat for de enkelte hold. Der er også "ekstra"-færdigheder, så eleven kontinuerligt udvikler sig.

I løbet af sæsonen holder vi "klistermærke"-svømning hvor vi tager udgangspunkt i nogle af målene og eleverne får efterfølgende klistermærker ud for de færdigheder de har opnået.

Når eleven har klistermærker ud for hver færdighed vil vi udlevere et flot diplom og eleven er nu klar til at rykke til næste niveau.