Undervisning i Svømmeskolen

I Svømmeskolen svømmer man som udgangspunkt på samme hold i hele sæsonen fra september til april. 


En lektion er på 30 min. inkl. navneopråb og information om dagens program. Vandgymnastiklektion er på 40 min og en lektion på eliteholdet er på 60 min.

Der vil ved sæsonstart være en vurdering af hvert enkelt barns placering på hold i forhold til barnets niveau, og ud fra den kan det i få tilfælde blive nødvendigt at rykke til andet hold. 
Fordelen ved at svømme på samme hold i længere tid er at der kommer mere ro på holdene. Holdene vil blive mere sammentømrede, alle lærer hinanden at kende og bliver trygge ved hinanden. Niveauet bliver højere, og undervisningen mere varieret.
 

I undervisningen arbejder vi ud fra grundprincipperne i den moderne svømning, som består af 4 grundelementer:

Elementskifte
Vejrtrækning
Balance
Bevægelse

 
Med udgangspunkt i øvelser, aktiviteter og lege med at flyde, glide, dreje, vende, boble, hoppe og springe, trænes de basale færdigheder, der er nødvendige, for senere at kunne lære de fire svømmemåder, crawl, rygcrawl, butterfly og brystsvømning. Derfor fylder disse tilvænningsøvelser meget på undervisningsholdende, frem for "banesvømning."
Det er langt bedre at svømme en kort strækning teknisk korrekt, end at svømme lange distancer, der er teknisk ukorrekte.

Undervisningen er tilpasset, så det enkelte barn kan sætte nye delmål/mål ved fælles øvelser på holdet. 

Som forælder har du en stor indflydelse på dit barns indlærings- og udviklingsforløb samt barnets opfattelse af undervisningen og svømningen. Sørg for at støtte og opmuntre dit barn og tag altid udgangspunkt i det positive!

Undervisning i Køge foregår i det store 25 m. bassin
25 m. bassinet er lavt i den ene ende og dybt i den anden ende. Vandtemperaturen ligger på ca. 27 grader. Vi anbefaler våddragt til kuldskære børn som går på forældre/barn- og begynderhold.
Der er mange fordele ved at svømme i det store 25 m. bassin frem for morskabsbassinet. Derfor har vi i Svømmeskolen valgt ikke at undervise i morskabsbassinet.

Undervisning i Borup foregår i varmvandsbassin. Bassinet har en dybde på 120 cm og en vandtemperatur på 34 grader.

Undervisning i Store Heddinge foregår i 25 m. bassin. Bassinet er lavt i den ene ende og dybt i den anden ende. Vandtemperaturen er på 27 grader.
  
NB! I Køge Svømmeland SKAL forældre der ønsker at overvære undervisning tage plads på tribunen. Det sikrer at træneren har børnenes fulde opmærksomhed. 
Det er KUN efter aftale med ledelsen og træneren at forældre kan få lov at opholde sig i nærheden af bassinet, og kun for en kort periode.