top of page
PB270322_edited.jpg

Vores

Undervisning

Vi tilbyder holdundervisning til alle aldre og niveauer. 

I undervisningen arbejder vi ud fra grundprincipperne i den moderne svømning, som består af 4 grundelementer:

Elementskifte
Vejrtrækning
Balance
Bevægelse
 
Med udgangspunkt i øvelser, aktiviteter og lege med at flyde, glide, dreje, vende, boble, hoppe og springe, trænes de basale færdigheder, der er nødvendige, for senere at kunne lære de fire svømmemåder, crawl, rygcrawl, butterfly og brystsvømning. Derfor fylder disse tilvænningsøvelser meget på undervisningsholdende, frem for "banesvømning."
Det er langt bedre at svømme en kort strækning teknisk korrekt, end at svømme lange distancer, der er teknisk ukorrekte.

I Svømmeskolen har vi vores egen unikke svømmebog som alle børn får ved indmeldelse. Svømmebogen indeholder alle vores hold og de mål der er sat for holdene. Svømmebogen er en guideline for vores trænere, og en sikring af at der hele tiden sker fremskridt for den enkelte elev.

To gange på en sæson holder vi klistermærkesvømning hvor vi vurderer hver enkelt elev, og ud fra det sætter vi klistermærker i svømmebøgerne så vores elever og deres forældre kan se hvor dygtige de er blevet.

Undervisningen er tilpasset, så den enkelte svømmer kan sætte nye delmål/mål ved fælles øvelser på holdet. 

Som forælder har du en stor indflydelse på dit barns indlærings- og udviklingsforløb samt barnets opfattelse af undervisningen og svømningen. Sørg for at støtte og opmuntre dit barn og tag altid udgangspunkt i det positive!

Se lidt om hvad vi tilbyder i denne lille video.

bottom of page